Daikin Sera Gazı Emisyonunu Sıfıra İndirmeyi Hedefliyor

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, “2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koyduk. 2030’da bunun yüzde 50’sini yakalamayı amaçlıyoruz. Bu hedefimizi diğer şirketlerin de örnek alacağını ümit ediyoruz.” dedi.

Daikin Türkiye, Sürdürülebilirlik Raporu’nu Daikin CEO’su Hasan Önder ev sahipliğinde medya mensuplarıyla paylaştı. Etkinlikte, Merve Yıldırım’ın moderatörlüğünde Prof.Dr. Levent Kurnaz, İlker Ayrık, Tülin Özen, Tansu Biçer’in katılımıyla “İklim Krizi ve Dünyamızın Geleceği” konulu oturum gerçekleştirildi.

Daikin Sera Gazı

Etkinliğin açılışında konuşan Hasan Önder, son yıllarda iklim değişikliğine paralel olarak küresel sıcaklıkların da artması ile birlikte iklimlendirme ürünlerinin toplumları destekleyen altyapıların önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Önder, Daikin’in en büyük amacının sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, “Daikin olarak iklim değişikliği ile mücadelemizi üç ana başlıkta topladık. Bunları şehirlere, dünyaya ve insanlara değer katmak olarak özetleyebiliriz. Global hedeflerimizi bu ana başlıklarda eylemlere dönüştüreceğiz. Bunun ilk adımı olarak da ilk defa yayınladığımız Daikin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu’muzu hazırladık. Daikin’in global felsefesine uygun olarak bu çalışmalarımızı gelecek beş yıllık planlarımız dahilinde bu başlıklar altında hayata geçireceğiz.” dedi.

Daikin Sera Gazı

2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koyduklarını belirten Önder, 2030’da bunun yüzde 50’sini yakalamayı amaçladıklarını aktardı.

Yerlileştirme projesi ile Türkiye’den aldığı ürünlerle 2 milyon avro maliyet avantajı sağlayan şirket, nakliye gideri ve yakıt tüketimini düşürerek karbon emisyonunu azalttı. 2020 yılı temmuz ayında devreye alınan GES projesiyle Hendek’teki fabrikasının enerjisini buradan elde ederken, sera gazı emisyonlarını da yüzde 63 azalttı.

Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı hayata geçirmek için adımlar atarken şirketler, bu konuda öncü uygulamalarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tüm üretim ve yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik politikaları üzerine geliştiren Daikin Türkiye, bu yönde yaptığı çalışmaları bir raporla yayımladı.

Şirketin açıkladığı 122 sayfalık “Sürdürülebilirlik Raporu”nda, tedarik zincirinden lojistiğe, Ar-Ge merkezinden çevre vizyonuna, operasyonel verimlilikten iklim değişikliği ve enerji politikalarına, su ve atık yönetiminden insan kaynakları yönetimine dair tüm süreçler verilerle anlatılıyor.

– F25 stratejisi baz alındı

Raporda dünyada 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Daikin’in sürdürülebilirlik hedefleri de paylaşılıyor. 2050’ye kadar tüm faaliyetlerinde, sattığı ürün ve çözümlerinde sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefleyen Daikin, Daikin FUSION 25 (F25) adını verdiği bir strateji programı oluşturdu.

2025 sonuna kadar çeşitli temalar altında Daikin şirketlerinin temel stratejilerini içeren F25 hedefleri, Daikin Türkiye tarafından da benimsenmiş ve hedefler doğrultusunda stratejilerini bu doğrultuda oluşturmuştur.

Bu stratejiler “Küresel çevresel sorunların çözümlerine ürün ve hizmetleri ile liderlik eden iklimlendirme markası olmak ve karbon nötr şirket haline gelmek” olarak özetleniyor.

Daikin Türkiye, ilk sürdürülebilirlik raporunda paylaştığı bilgilere göre, 2020 yılı için yurt dışından temin edilen 36 farklı parçada yerlileştirme projesi yürüterek, 2 milyon avro maliyet avantajı sağladı. Bu kapsamda malzeme temin süreleri 12 haftadan 4 haftaya, stok seviyeleri ise 4 haftadan 1 haftaya indirildi.

– 15 bin 400 metreküp su tasarrufu sağladı

Daikin Global, üretilen atık su tüketimi, karbondioksit emisyonu ve uçucu organik karbonda 2030 yılına kadar yüzde 15 azaltım hedefliyor. Bu kapsamda 2015 yılında ilk defa “Yeşil Kalpli Fabrika” belgesini alan Daikin Türkiye Hendek Üretim Tesisi’nde ters ozmos atık suyu ham su tankına alınıp tekrar kullanılarak yıllık 15 bin 400 metreküp su tasarrufu sağlandı. 450 watt’lık halojen armatürler 130 watt’lık LED armatürlerle değiştirilerek aydınlatmada yüzde 70 tasarruf edildi.

Radyant ısıtıcılarda çift kademeli ve zaman ayarlı çalışma sistemine geçilerek yüzde 30 doğal gaz tasarrufu sağlandı. Üretim tesisine inşa edilen çatı güneş enerji santrali (GES) projesi ile tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 90’ı yenilenebilir elektrik üretiminden karşılanmaya başlandı. Böylece yıllık 6 bin 500 MWh elektrik tasarrufu ve yaklaşık 4 bin 29 ton karbondioksit azaltımı sağlandı.

Daikin Türkiye, ÇEVKO Vakfı üyeliğiyle ürün ambalajlarından kaynaklı çevre kirliliğini engellendi. Yurt içinde piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan 178 ton plastik, 335 ton karton ambalaj atığı olmak üzere toplam 513 ton atık piyasada toplatılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

– R-32 soğutucu akışkan ile verimlilik arttı

Alternatif soğutucu akışkan arayışında; akışkanın ozon tüketme potansiyeli (ODP), küresel ısınma potansiyeli (GWP), enerji verimliliği, güvenlik, maliyet etkinliği gibi birçok faktörü etkilediği belirtilen raporda, R-32 soğutucu akışkanının klimalar ve ısı pompaları için en dengeli çözüm olduğu vurgulanıyor.

Yüksek enerji verimliliği sağlayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen R-32 soğutucu akışkanının GWP değerinin, R-410A’nın sahip olduğu GWP değerinin yalnızca üçte biri olduğu belirtilirken, tek bileşenli bir akışkan olması nedeni ile geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolay olduğuna dikkat çekiliyor.

2012’de R-32 soğutucu akışkanını ve bu akışkan için özel olarak geliştirdiği kompresörü konut tipi klimalara adapte eden Daikin, hali hazırda R-32’yi split klimalar, multi split klimalar, ticari klimalar, ısı pompaları, Chillerler ve VRV sistem klimalarda kullanıyor. Temel soğutma ve split klima eğitimleri içerisinde Daikin Türkiye’nin tüm servis personeline R-32 soğutucu akışkanının doğru kullanımı hakkında Daikin Türkiye Akademi bünyesinde teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

2017 ve 2019 yılları arasında R-32 soğutucu akışkanı hakkında bayileri ziyaret eden şirket, iklim değişikliği hakkında da bilgilendirme yaptı. 2017 yılından itibaren de yürütülen çalışmalarla çeşitli bölgelerdeki 17 üniversiteyi ziyaret ederek R-32 ve güncel teknolojiler hakkında seminerler düzenleyen Daikin Türkiye, bu konuda farkındalık oluşturdu. Daikin Türkiye, Deneyim Merkezi’nde düzenlenen tüm sektörel etkinliklerde de bu konu paylaşılarak bilinç düzeyini artırmayı hedefliyor.

– Sera gazı emisyonunu yüzde 63 azalttı

2020’de güneş enerjisi projesini hayata geçiren ve radyatör üretim tesisinin kapatan Daikin, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 63 azalttı. Şirket, yüksek verimli dünyanın en küçük kombisi olan “NDJ” ve yarı yoğuşmalı kombisi olan “Condense” ile kombi ürünleri kaynaklı karbon salımının azaltılmasına yardımcı oluyor.

2021 mart ayında 1 milyon ağaç dikme projesinin başlatıldığı belirtilen raporda, Daikin Ormanları’nın kurulacağı vurgulanıyor. Şirket bu kapsamda projenin ilk etabı için Ege Orman Vakfı ile iş birliği kurarak, İzmir Kınık bölgesinde 30 bin adet fidan bağışı ile birinci faz hedefini gerçekleştirdi.

Daikin’in 97 yıllık iklimlendirme birikiminin en önemli parçalarından birisi olan Ar-Ge yetkinliği, Daikin Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nden Daikin’in küresel ağına aktarılıyor.

Doğrudan Daikin Europe N.V.’ya bağlı olan Daikin Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyetlerde ürün geliştirme ve yenileştirme konuları için Japonya’da yer alan ve farklı alanlarda 700’ü aşkın uzmanın çalıştığı Daikin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nden de doğrudan destek ve bilgi sağlanıyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ortaya konulan iklim hedeflerini içselleştiren Daikin Türkiye Ar-Ge Merkezi, doğal gaz yakan ürünler yerine daha çevreci bir çözüm olabilecek hidrojen katkılı yakıt kullanımına yönelik çalışmalar yürütüyor.

– Ar-Ge’ye 10 milyon avro ek yatırım yapacak

Ar-Ge Merkezi, Daikin Europe N.V.’nin en hızlı büyüyen bağlı Ar-Ge merkezi konumunda bulunuyor. 2021 mali yılı için ise 22 milyon lirayı aşkın bir Ar-Ge bütçesi ayrıldı. 2020 faaliyet döneminde 3 yeni proje başlatan Daikin Türkiye Ar-Ge Merkezi, devam eden 3 projeyi ise başarıyla tamamladı. Mevcutta 15 projenin devam ettiği merkezde, 2016 faaliyet döneminden beri 25 adet proje tamamlandı. Daikin Türkiye, 2025 yılsonuna kadar 10 milyon avro ek yatırımla Ar-Ge istihdamını 100 kişiye çıkarmayı hedefliyor.

Daikin Türkiye F-25 İnsan Kaynakları Stratejileri kapsamında 2025 yılına kadar mavi yakalı kadın çalışan oranını yüzde 50’ye, toplam kadın çalışan oranını ise yüzde 45’e çıkarmayı hedefleniyor.

Daikin Türkiye, servis personelinin Mesleki Yeterlilik Kurumu Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli – Seviye 5 Ulusal Yeterliliği kapsamında yetkili kuruluşlarca belgelendirdi. Tüm teknisyenlerini F-Gaz sertifikasyon sürecine tabi tutan Daikin Türkiye Akademi iç eğitmenleri tarafından servis personeline eğitim desteği sağlandı. Daikin Türkiye bünyesinde hizmet veren ilgili tüm servis personeli girdikleri sınavda başarılı olup F-Gaz Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Yorum yapın

yabanci dizi izle - dizikorea - asya dizileri izle - Türkçe dublaj film izle - BirCasino Giriş - TrBet Giriş - 2024 filmleri izle - madridbet - meritking - meritking giriş - kingroyal - kingroyal giriş - Deneme bonusu veren siteler - Deneme bonusu veren siteler - Deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - canlı casino siteleri - valleyvascularsurgeons.com - casino siteleri - deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren bahis siteleri
Bedava Bonus - Casino siteleri - casino siteleri - deneme bonusu veren siteler - 1xbet - footballofficialscamp.com - Deneme Bonusu Veren Siteler